Zmeny pre zahraničné fyzické a právnické osoby

Každá organizačná zložka alebo podnik zahraničnej osoby potrebuje občas niečo zmeniť:
- sídlo, obchodné meno, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, ohlásiť novú alebo zrušiť aktuálnu prevádzku.

Využite naše služby pri zmenách Vašej organizačnej zložky alebo podniku a získate:

 • informácie, ku ktorým sa dostanú iba naši klienti
  (chránený viacúrovňový prístup do publikácií a článkov),
 • zaujímavé zľavy na naše ďalšie služby,
 • výbornú cenu a následný servis.

Čo objednávka zahŕňa ?

Vypracovanie všetkých dokumentov ku zmenám živnostenského oprávnenia a zastúpenie pri konaní na:

 • živnostenskom registri pri:
  • doplnení / výmaze živností - predmetov podnikania
  • doplnení / výmaze viazanej a remeselnej živnosti vrátane zodpovedného zástupcu
  • zmene adresy organizačnej zložky / podniku
  • zmene vedúceho organizačnej zložky / podniku a jeho bydliska
  • ohlásení / zrušení prevádzky
  • zmene obchodného mena
 • pri zmenách v obchodnom registri:
  • obchodného mena, sídla a miesta podnikania podniku / organizačnej zložky
  • zmene vedúceho podniku / organizačnej zložky
  • zmene konania vedúceho(ich) podniku / organizačnej zložky
  • zápise a výmaze predmetov podnikania
  • odvolaní a vymenovaní prokúry
 • na daňovom úrade pri zmenách v:
  • registrácii k dani z príjmu
  • registrácii k dani zo závislej činnosti a funkčných požitkov
  • registrácii k dani vyberanej zrážkou
  • registrácii k DPH

To všetko už od 99 Eur vrátane poplatkov pri rozšírení predmetov podnikania za všetky voľné a jednu viazanú či remeselnú živnosť na živnostenskom registri. Poplatok za zmenu v obchodnom registri (ak ste v ňom zapísaný) sa platí zvlášť.

Vaša výhoda: Ponuka platí aj pre tých, ktorí sú dlhodobo v zahraničí a neoplatí sa im alebo nemôžu prísť na Slovensko vybaviť si potrebné zmeny.

Páči sa Vám naša ponuka ? Jednoducho kliknite na nasledujúce tlačítko.
 

Objednať

 
 
Pozn.: Zadarmo našim klientom poskytujeme aj prístup k zaujímavým informáciám, aby Vás založenie a prevádzkovanie vlastného podnikania vyšlo čo najlacnejšie. Pozrite si na našich stránkach vpravo hore náš blog a najnovšie články. Upozorňujeme, že niektoré odborné články môžu byť prístupné iba predplatiteľom našich služieb.