Živnostenské oprávnenie a zápis do OR

Ste zahraničná fyzická osoba a máte povolenie na pobyt ?
Rozhodli ste sa podnikať a žiť na Slovensku ?
Plánujete na Slovensku zriadiť organizačnú zložku svojej spoločnosti so sídlom v zahraničí ?

Zahraničným osobám vybavíme živnostenské oprávnenie, získame potrebné povolenia a zapíšeme Váš podnik zahraničnej osoby alebo organizačnú zložku spolu s jej vedúcim do obchodného registra. To všetko rýchlo a výhodne. Stačí jedna návšteva.

Využite naše služby pri založení živnosti a zápise do obchodného registra a získate:

 • informácie, ku ktorým sa dostanú iba naši klienti
  (chránený viacúrovňový prístup do publikácií a článkov),
 • zaujímavé zľavy na naše ďalšie služby,
 • výbornú cenu a následný servis.

Čo objednávka zahŕňa ?

Vypracovanie všetkých dokumentov k podniku alebo organizačnej zložke zahraničnej osoby:

 • pomôžeme pri výbere najvhodnejších živností a potrebných podkladov k nim
 • vypracovaní rozhodnutia o zriadení podniku
 • súhlasu na zriadenie podniku alebo organizačnej zložky, v prípade potreby vrátane sprostredkovania najvhodnejšieho sídla
 • zabezpečenie listu vlastníctva
 • preloženie registra trestov z Vašej domovskej krajiny
 • pripravenie plnej moci
 • a ďalších potrebných dokladov.

Zastúpenie pri konaní na:

 • živnostenskom registri pri:
  • ohlásení vybraných živností
  • zapísaní obchodného mena a sídla
  • zápise vedúceho podniku, organizačnej zložky a zodpovedných zástupcov do živnostenského registra
 • obchodnom registri pri zápise:
  • obchodného mena a sídla podniku a organizačnej zložky
  • identifikačného čísla a predmetov podnikania
  • zápise vedúceho podniku a organizačnej zložky do obchodného registra
  • zápise právnej formy a zriaďovateľa organizačnej zložky do obchodného registra
 • na daňovom úrade pri:
  • registrácii k dani z príjmu
  • registrácii k dani zo závislej činnosti a funkčných požitkov
  • registrácii k dani vyberanej zrážkou
  • vrátane odporúčaní pri podaní žiadosti o registráciu DPH

To všetko už od 199 Eur vrátane súdneho poplatku na obchodnom registri..

Páči sa Vám naša ponuka ? Jednoducho kliknite na nasledujúce tlačítko.
 

Objednať

 
 
Pozn.: Právne služby poskytujeme v spolupráci s Advokátskou kanceláriou KLIMKO & PARTNERS, s.r.o.. Zadarmo našim klientom poskytujeme prístup k zaujímavým informáciám aj na portáli https://zarucenyelektronickypodpis.eu, aby Vás založenie a prevádzkovanie vlastného podnikania vyšlo čo najlacnejšie a dokázali ste si plniť svoje zákonné povinnosti. Upozorňujeme, že niektoré odborné články môžu byť prístupné iba predplatiteľom našich služieb.