Zahraničné osoby

Ste fyzická osoba alebo zahraničná spoločnosť a plánujete žiť a podnikať na Slovensku ?

Zabezpečíme pre Vás:

  • ubytovanie
  • povolenie na pobyt
  • voľné, remeselné a viazané živnostenské oprávnenia
  • získame potrebné povolenia a licencie k predmetom podnikania, ktoré nie sú činnosťami podľa živnostenského zákona
  • zapíšeme Váš podnik alebo organizačnú zložku zahraničnej osoby do obchodného registra
  • zaregistrujeme Vás na zdravotnej poisťovni a daňovom úrade
  • a pomôžeme aj pri ďalších potrebných úkonoch

Za zvýhodnených podmienok môžete využiť tiež ďalšie služby:

Kliknite prosím na vybranú službu alebo pokračujte k priamo objednávke:
 

Objednať