Založenie komanditnej spoločnosti – k.s.

Rozhodli ste sa podnikať a založiť si vlastnú spoločnosť ?
Uvažujete o prechode zo živnosti na komanditnú spoločnosť ?

Samozrejme Vám Vašu novú komanditnú spoločnosť rýchlo a lacno založíme.

Využite naše služby pri založení spoločnosti a získate:

 • informácie, ku ktorým sa dostanú iba naši klienti
  (chránený viacúrovňový prístup do publikácií a článkov),
 • zaujímavé zľavy na naše ďalšie služby,
 • výbornú cenu a následný servis.

Čo objednávka zahŕňa ?

Vypracovanie všetkých dokumentov k založeniu novej k.s.:

 • pomoc pri výbere najvhodnejších živností a potrebných podkladov k nim
 • spoločenskej alebo zakladateľskej listiny
 • vyhlásení zakladateľa a štatutárneho orgánu - komandistu a komplementára
 • podpisového vzoru a súhlasu s ustanovením do funkcie
 • žiadosti o súhlas so založením spoločnosti
 • súhlasu k zriadeniu sídla, v prípade potreby vrátane sprostredkovania najvhodnejšieho sídla
 • zabezpečenie listu vlastníctva
 • pripravenie plnej moci
 • a ďalších potrebných dokladov.

Zastúpenie pri konaní na:

 • živnostenskom registri pri:
  • ohlásení vybraných živností
  • zapísaní obchodného mena a sídla
  • žiadosti o výpis z registra trestov
  • zápise štatutárov a zodpovedných zástupcov do živnostenského registra
 • obchodnom registri pri zápise:
  • obchodného mena a sídla spoločnosti
  • identifikačného čísla a predmetov podnikania
  • fyzických a/alebo právnických osôb ako vlastníkov spoločnosti vrátane prípadných záložných práv na tieto vklady
  • komandistov a komplementárov
  • prokúry (prokuristov)
  • organizačnej zložky a vedúceho podniku
 • na daňovom úrade pri:
  • registrácii právnických osôb k dani z príjmu
  • registrácii spoločnosti k dani zo závislej činnosti a funkčných požitkov
  • registrácii k dani vyberanej zrážkou a
  • vrátane odporúčaní pri podaní žiadosti o registráciu DPH

To všetko už od 299 Eur vrátane súdneho poplatku na obchodnom registri..

Páči sa Vám naša ponuka ? Jednoducho kliknite na nasledujúce tlačítko.
 

Objednať

 
 
Pozn.: Právne služby poskytujeme v spolupráci s Advokátskou kanceláriou KLIMKO & PARTNERS, s.r.o.. Zadarmo našim klientom poskytujeme prístup k zaujímavým informáciám aj na portáli https://zarucenyelektronickypodpis.eu, aby Vás založenie a prevádzkovanie vlastného podnikania vyšlo čo najlacnejšie a dokázali ste si plniť svoje zákonné povinnosti. Upozorňujeme, že niektoré odborné články môžu byť prístupné iba predplatiteľom našich služieb.