Zmeny v živnosti fyzickej osoby – FO

Každý živnostník potrebuje občas niečo zmeniť:
- bydlisko, obchodné meno, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, ohlásiť novú alebo zrušiť aktuálnu prevádzku.

Využite naše služby pri zmenách v živnosti a bez potreby osobnej návštevy získate:

 • informácie, ku ktorým sa dostanú iba naši klienti
  (chránený viacúrovňový prístup do publikácií a článkov),
 • zaujímavé zľavy na naše ďalšie služby,
 • výbornú cenu a následný servis.

Čo objednávka zahŕňa ?

Vypracovanie všetkých dokumentov ku zmenám živnostenského oprávnenia a zastúpenie pri konaní na:

 • živnostenskom registri pri:
  • doplnení / výmaze živností - predmetov podnikania
  • doplnení / výmaze viazanej a remeselnej živnosti so zodpovedným zástupcom
  • zmene zápisu bydliska a miesta podnikania
  • zmene obchodného mena
  • ohlásení / zrušení prevádzky
 • pri zmenách v obchodnom registri, ak ste v ňom zapísaný ako podnikateľ - živnostník:
  • obchodného mena, bydliska a miesta podnikania
  • identifikačného čísla a predmetov podnikania
  • zápise vedúceho podniku / organizačnej zložky do obchodného registra
  • prokúry
 • na daňovom úrade pri zmenách v:
  • registrácii k dani z príjmu
  • registrácii k dani zo závislej činnosti a funkčných požitkov
  • registrácii k dani vyberanej zrážkou
  • registrácii k DPH

To všetko už od 49 Eur vrátane poplatkov pri rozšírení predmetov podnikania za všetky voľné a jednu viazanú či remeselnú živnosť na živnostenskom registri. Poplatok za zmenu v obchodnom registri (ak ste v ňom zapísaný) sa platí zvlášť.

Vaša výhoda: Ponuka platí aj pre tých, ktorí sú dlhodobo v zahraničí a neoplatí sa im alebo nemôžu prísť na Slovensko vybaviť si potrebné zmeny.

Páči sa Vám naša ponuka ? Jednoducho kliknite na nasledujúce tlačítko.
 

Objednať

 
 
Pozn.: Právne služby poskytujeme v spolupráci s Advokátskou kanceláriou KLIMKO & PARTNERS, s.r.o.. Zadarmo našim klientom poskytujeme prístup k zaujímavým informáciám aj na portáli https://zarucenyelektronickypodpis.eu, aby Vás založenie a prevádzkovanie vlastného podnikania vyšlo čo najlacnejšie a dokázali ste si plniť svoje zákonné povinnosti. Upozorňujeme, že niektoré odborné články môžu byť prístupné iba predplatiteľom našich služieb.