Založenie akciovej spoločnosti – a.s.

Plánujete založenie akciovej spoločnosti ?
Vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným alebo iný druh právnickej osoby ?
Uvažujete nad zmenou právnej formy ?

Využite naše služby pri založení alebo zmene právnej formy spoločnosti a získate:

 • informácie, ku ktorým sa dostanú iba naši klienti
  (chránený viacúrovňový prístup do publikácií a článkov),
 • zaujímavé zľavy na naše ďalšie služby,
 • výbornú cenu a následný servis.

Čo objednávka zahŕňa ?

Vypracovanie všetkých dokumentov k založeniu a.s.:

 • pomoc pri výbere najvhodnejších predmetov podnikania a potrebných podkladov k nim
 • spoločenskej alebo zakladateľskej listiny
 • stanov spoločnosti
 • výber druhu akcií, ich emisia alebo zaknihovanie
 • vyhlásenia zakladateľov a štatutárnych orgánov
 • podpisové vzory a súhlasy s ustanovením do funkcií spoločnosti za:
  • predsedu, podpredsedu a člena predstavenstva
  • člena dozornej rady
  • prokuristu
  • vedúceho podniku / organizačnej zložky
 • žiadostí o súhlas so založením spoločnosti
 • súhlasu k zriadeniu sídla, v prípade potreby vrátane sprostredkovania najvhodnejšieho sídla
 • zabezpečenie listu vlastníctva
 • pripravenie plných mocí
 • a ďalších potrebných dokladov.

Zastúpenie pri konaní na:

 • živnostenskom registri pri:
  • ohlásení vybraných živností
  • zapísaní obchodného mena a sídla
  • žiadosti o výpis z registra trestov
  • zápise štatutárnych orgánov a zodpovedných zástupcov do živnostenského registra
 • obchodnom registri pri zápise:
  • obchodného mena a sídla spoločnosti
  • identifikačného čísla a predmetov podnikania
  • fyzických a/alebo právnických osôb ako vlastníkov spoločnosti
  • typu, počtu a spôsobu nakladania s akciami
  • predstavenstva spoločnosti a dozornej rady
  • prokuristov a vedúcich organizačných zložiek
 • na daňovom úrade pri:
  • registrácii právnických osôb k dani z príjmu
  • registrácii spoločnosti k dani zo závislej činnosti a funkčných požitkov
  • registrácii k dani vyberanej zrážkou
  • vrátane odporúčaní pri podaní žiadosti o registráciu DPH
 • na registri cenných papierov pri:
  • emisii a zaevidovaní akcií - cenných papierov

To všetko už od 899 Eur vrátane súdneho poplatku na obchodnom registri.

Páči sa Vám naša ponuka ? Jednoducho kliknite na nasledujúce tlačítko.
 

Objednať

 
 
Pozn.: Právne služby poskytujeme v spolupráci s Advokátskou kanceláriou KLIMKO & PARTNERS, s.r.o.. Zadarmo našim klientom poskytujeme prístup k zaujímavým informáciám aj na portáli https://zarucenyelektronickypodpis.eu, aby Vás založenie a prevádzkovanie vlastného podnikania vyšlo čo najlacnejšie a dokázali ste si plniť svoje zákonné povinnosti. Upozorňujeme, že niektoré odborné články môžu byť prístupné iba predplatiteľom našich služieb.