Platby cestnej dane za motorové vozidlá po novom – od roku 2016

Od 1.1.2016 sa mení účet na úhradu cestnej dane na jeden spoločný. Za všetky motorové vozidlá tak uhradíte cestnú daň jednoduchšie a naraz. To je však len časť pravdy.

Tvar účtu, na ktorý sa bude daň uhrádzať bude vyzerať takto

SKXX 8180 5011 638X XXXX XXXX

a bude sa skladať z:

 • SKXX - kódu krajiny a kontrolného čísla
  (presný výpočet čísla účtu si pozrite tu - otvorí sa nové okno)
 • 8180 - bankového kódu štátnej pokladnice
 • 501163 - predčíslie účtu pre daň z motorových vozidiel pre každý kraj
 • 8X XXXX XXXX - OÚD - čísla osobného účtu daňovníka

K zjednoteniu prichádza aj z dôvodu, že od 1.2.2016 končia pôvodné formáty čísiel účtov v bankách a prichádza povinný IBAN.

Novinkou je tiež zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla, ktorá sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

a zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Ďalšou novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M, N alebo O, ale už aj kategórie L, kam patria napríklad elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Ak chcete vedieť, kedy musíte za vozidlo cestnú zaplatiť daň a aké sú nové pravidlá pri prihlasovaní a odhlasovaní firemných áut, pozrite si tento článok.

Ak tiež chcete vedieť, ako je to s odpismi majetku či ako si môžete po novom uplatniť straty z podnikania a hlavne za akých podmienok, kontaktujte nás a všetko sa dozviete.

Poznámka: Konzultácie sú platenou službou poskytovanou spoločnosťou Solidground Slovakia s. r. o..