Opýtajte sa

Podnikáte a neviete si s niečím rady ?
Potrebujete vysvetlenie alebo odborný výklad k zákonu ?
Alebo len doplňujúce informácie k našim službám ?

Využite našu online poradňu !

Jednoducho napíšte, čo potrebnujete vedieť alebo objasniť. My Vám zabezpečíme za primeranú odmenu vypracovanie odbornej odpovede advokátom, právnikom, účtovníkom alebo daňovým poradcom a zašleme Vám ju na Vašu emailovú adresu, príp. bude poradenstvo poskytnuté v priestoroch spoločnosti Solidground Slovakia s. r. o..

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinný)

Vaše telefónne číslo (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

Predmet

Vaša otázka

Napíšte nám, kedy Vás môžeme kontaktovať s prípadným upresnením otázok:

Poznámka:

Antispam - opíšte text z obrázku:

captcha

Podmienky poskytnutia služby: Spoplatnenie služby je individuálne a záleží od konkrétneho dopytu a náročnosti otázok. Po zaslaní odborného dopytu spoločnosť Solidground Slovakia s. r. o. zašle odosielateľovi ponuku na odborné vypracovanie dopytu a po vyjadrení jeho súhlasu s ponukou mu zašle späť vypracované odpovede emailom alebo mu bude poskytnuté odborné poradenstvo v priestoroch spoločnosti Solidground Slovakia s. r. o.. Po dodaní služby sa odosielateľ (odberateľ) zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. Pri neobdržaní platby najneskôr v posledný deň splatnosti si spoločnosť Solidground Slovakia s. r. o. uplatní úrok z omeškania až do úplného zaplatenia objednávky a vyhradzuje si právo na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom tretej osoby alebo jej postúpenie tretej osobe, s čím odosielateľ (odberateľ) neodvolateľne súhlasí.