Koniec podvodov s DPH. Od 1.1.2014.

Ministerstvo financií SR, pod ktoré patrí aj Finančná správa, pripravuje od nového roka nový informačný systém, ktorý bude umožňovať krížovú kontrolu daňových povinností pri platbe DPH a jej odpočtu.

Podnikatelia, ktorí sú platcami DPH, budú musieť predkladať kontrolný výkaz, kde budú uvedené všetky zdaniteľné obchody a informačný systém ich bude porovnávať. Na základe neho vyhotoví aj priznanie k DPH.

"Krížovou kontrolou údajov bude preto možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry."

Ministerstvo financií SR

Finančná správa (daňový úrad) bude mať po zavedení systému väčšiu kontrolu a prehľad nad obchodmi, ktoré realizuje každá spoločnosť alebo živnostník a bude si môcť rýchlejšie a efektívnejšie vyberať, ktorý daňový subjekt prednostne skontroluje.

Solidground Slovakia s. r. o. komentuje: Súhlasíme s automatizovanou kontrolou, ktorá je určite potrebná a poctivé subjekty nijako nezaťaží. Samozrejme veríme, že zozbierané údaje budú dostatočne chránené, pretože ak sa k dátam dostane niekto nepovolaný, budú ľahko zneužiteľné - kompletné dáta odberateľov akejkoľvek spoločnosti sú určite v konkurenčnom prostredí zaujímavé.

Čítajte ďalšie články k téme: