Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

Potrebujete vypracovať znalecký posudok ? Poradiť v oblasti stavebného zákona a odhadu hodnoty nehnuteľností ?

Zabezpečíme Vám odhad hodnoty všetkých druhov stavieb (vrátane rozostavaných) pre rôzne právne úkony, najmä:

 • prevod vlastníctva
 • uplatnenie záruky
 • súdny spor
 • dedičské konania
 • uzatvorenie záložnej zmluvy pre ktorúkoľvek banku
 • a ďalšie.

Poradíme tiež vo všetkých prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti stavebného zákona a pri preceňovaní nehnuteľností vedených v účtovníctve v súvislosti s prechodom na zásady Európskej únie. Získate podklady k:

 • získaniu úverových záruk
 • lepšej predstave o hodnote Vášho majetku pri jeho predaji alebo predaji časti alebo celej vašej spoločnosti
 • pri rozvoji podnikania v prípade záujmu o kúpu ďaľších nehnuteľností.

Ohodnotíme Vám administratívne a priemyselné nebytové budovy, tj.všetky pozemné stavby, byty a rodinné domy vrátane všetkých druhov pozemkov.

V odvetví Pozemné stavby Vám vypracujeme:

 • odhad škody v dôsledku výbuchu
 • problematiku dodržania certifikácie stavebných výrobkov
 • osvedčenie pre konkrétny stavebný systém
 • reálne rozdelenie nehnuteľnosti
 • dodržanie zásad stavebného zákona pre územné konanie
 • rozdelenie bytového domu na byty pre zápis bytov do katastra nehnuteľností a pod.

Pozn.: Ponuka platí pre celé odvetvie týkajúce sa stavebného zákona.

V odvetví odhadu hodnoty nehnuteľností Vám vypracujeme znalecký posudok na:

 • byt,
 • rodinný dom,
 • bytový dom,
 • stavebný pozemok,
 • ornú pôdu.

Ceny sa stanovujú podľa veľkosti, zložitosti tvaru, náročnosti a počtu metód použitých pri výpočte. Pre konkrétnu ponuku nás prosím kontaktujte.