Strategický a marketingový prieskum trhu

Poznáte potreby trhu a Vašich zákazníkov ?
Podnikáte a chceli by ste vedieť, aká je aktuálna situácia na trhu ?
Čo pripravuje Vaša konkurencia a čo požadujú Vaši zákazníci ?
Urobte si prieskum trhu.

Klientom poskytujeme nasledovné služby na mieru:

 • strategický prieskum trhu,
 • marketingový prieskum trhu,
 • odvetvové a sektorové analýzy,
 • konkurečné spravodajstvo,
 • strategické a marketingové poradenstvo a outsourcing,
 • asistenciu v medzinárodnom obchode či marketingu a školenia.

Pomôžeme Vám minimalizovať riziká a nesprávne rozhodnutia a budete môcť využiť všetky príležitosti - tým zvýšite Váš zisk.
Poskytneme Vám alternatívny a nezávislý zdroj spoľahlivých informácií a znalostí získaných výlučne etickým a legálnym spôsobom, ktoré inak nie sú dostupné.

Vaša investícia sa vyplatí a získate (nielen) nasledujúce výhody voči konkurencii:

 • pochopíte strategické príležitosti a pripravíte sa na budúce hrozby,
 • spoznáte situáciu na zahraničných trhoch a vyberiete si vhodné stratégie,
 • analyzujete Vaše odvetvie a odhalíte trendy a scenáre ďalšieho vývoja,
 • identifikujete zákaznícke potreby a faktory ich spokojnosti a lojality,
 • zmonitorujete konkurenciu a odhalíte jej stratégie a zámery,
 • spoznáte najlepšiu prax v manažmente, obchode a marketingu,
 • zhodnotíte efektívnosť predaja a marketingu a otvoria sa Vám možnosti ich zlepšenia.

Máte otázky?

Na zodpovedanie Vašich otázok o strategickom prieskume trhu využite naše kontaktné údaje,
na objednanie služieb kliknite na
 
Objednať