Ďakujeme !


Našim
klientom za zrealizované obchody a nové výzvy,
kolegom za lojalitu a profesionalitu a
partnerom za podporu.

Veríme, že sme boli pre Vás v roku 2017 užitoční
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme !

V novom roku 2018 Vám želáme veľa osobných úspechov, dobrých obchodov, správnych rozhodnutí, pevné zdravie a vždy zopár ľudí, na ktorých sa môžete v každej chvíli spoľahnúť.

Za tím Solidground Slovakia s. r. o., Róbert Kalapoš