Cenník služieb

Predaj a zmeny v ready-made spoločnosti
Predaj a zmeny v ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)* od 499 €
Založenie a vznik spoločnosti
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)* od 299 €
Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)* od 299 €
Založenie verejno-obchodnej spoločnosti (v.o.s.)* od 299 €
Založenie akciovej spoločnosti(a.s.)* od 899 €
Zmeny v spoločnostiach
Vykonanie a zápis zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)* od 99 €
Vykonanie a zápis zmien v komanditnej spoločnosti (k.s.)* od 99 €
Vykonanie a zápis zmien vo verejno-obchodnej spoločnosti (v.o.s.)* od 99 €
Vykonanie a zápis zmien v akciovej spoločnosti (a.s.)* od 199 €

* (vrátane poplatku na obchodnom registri a poplatkov k neobmedzenému počtu voľných živností na živnostenskom registri)

Ďalšie zmeny v spoločnostiach:
Ohlásenie a zrušenie prevádzky(ok) spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od 19 €
Vybavenie a zaslanie potvrdenia, že spoločnosť nie je v likvidácii 22 €
Vybavenie a zaslanie potvrdenia, že spoločnosť nie je v konkurze 22 €
Vybavenie a zaslanie potvrdenia, že v obchodnom registri určitý zápis nie je alebo že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 22 €
Služba elektronického zaslania listiny zo zbierky listín podpísaného KEP
(cena služby zaslania emailom za celý dokument)
19 €
Služba zaslania listiny zo zbierky listín v tlačenej podobe
(cena služby zaslania poštou + za každú stranu dokumentu)
19,90 €
IT služby
Vytvorenie webovej prezentácie
vrátane vybraných rozšírení
od 349 €
Webhosting a registrácia domén od 49 €
Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO od 299 €
SSL certifikát pre webstránku vrátane inštalácie
(platnosť SSL certifikátu je jeden rok)    ? čo je SSL certifikát ?
149 €
Obnova SSL certifikátu pre webstránku vrátane inštalácie
(platnosť SSL certifikátu je jeden rok)    ? čo je SSL certifikát ?
49 €
Ďalšie služby
Certifikácia a recertifikácia na ISO systémy riadenia kvality od 999 €
Strategický a marketingový prieskum trhu od 599 €
Znalecké ohodnotenie nehnuteľností pre podnikateľov a fyzické osoby od 99 €

Pozn.: Pri zakladaní obchodných spoločností a zmenách v spoločnostiach využívame kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Našim klientom tak výrazne šetríme náklady pri zápise nových spoločností do obchodného registra ako aj pri zmenách spoločností, najmä pri overovaní podpisov a počte originálnych dokumentov alebo overených kópií.
 
Ceny vybraných správnych poplatov sme pre Vás pripravili tu.